Omgang

Zo zijn onze manieren

Dit document bevordert het plezier van samenwerken in NGVM-verband en gaat onnodige irritatie tegen.

Als NGVM-leden leren we van elkaar. Dat is heel goed. Soms verdiept dat leren zich, waarbij je binnen de club een of meer leermeesters hebt die je unieke dingen leren op basis van zijn of haar persoonlijke vakmanschap. Dat is heel goed en ook de meerwaarde van lid zijn van ons genootschap. Maar als leden de kennis van de leermeester opnemen om die vervolgens te gebruiken voor (commerciële) opdrachten buiten NGVM-verband, zijn een paar afspraken op z’n plaats.

Wat zijn die unieke dingen dan? We hebben het over werk dat duidelijk gebaseerd is op kennis van de NGVM-leermeester en dat als zodanig herkenbaar is aan technieken die niet elders beschikbaar zijn en/of aan sterke visuele overeenkomsten met bestaand werk van de leermeester.

Daarom zes afspraken

  1. We gaan met respect met elkaar om.
  • De kennis zoals beschreven in het boek Microscopie als Hobby, wordt beschouwd als algemene kennis, maar vermelding van dit boek is natuurlijk wel zo netjes.
  • Als werk dat zichtbaar gebaseerd is op kennis van de NGVM-leermeester gebruikt gaat worden voor opdrachten buiten NGVM-verband,

praat daar dan vooraf over met de leermeester, zodat bijtijds mogelijke misverstanden kunnen worden voorkomen.

  • Als werk, dat duidelijk gebaseerd is op kennis van de NGVM-leermeester, gebruikt gaat worden voor opdrachten buiten NGVM-verband, 

vermeld dan altijd behalve je eigen naam ook de naam van je bron (de leermeester) bij de foto of film. 

  • Als werk duidelijk gebaseerd is op kennis van de NGVM-leermeester en een derde (een producer bijvoorbeeld) wil je foto’s of film gebruiken, laat die derde dan weten dat behalve je eigen naam ook de naam van je bron (de leermeester) in de aftiteling of de bijschriften vermeld moet worden. 
  • Als je beeldmateriaal onderdeel is van een publicatie waarin jezelf ook met tekst uitleg geeft over je werk, wees dan zo ruimhartig om in de tekst te vermelden aan wie je een deel van je kennis hebt te danken.

Het lijkt wat geforceerd om met een gedragscode te werken, maar het is eigenlijk net zo als met wetenschappelijke publicaties. Als de schrijver van een wetenschappelijk artikel zich baseert op werk en uitspraken van anderen (om daarmee een beter artikel te leveren), dan is het regel om die bronnen ook expliciet te noemen. Een kwestie van transparantie en goed fatsoen.

Laten we recht doen aan unieke kennis in ons vakgebied. En ondertussen is het fantastisch dat we als NGVM-leden van elkaar leren en dat we zo steeds meer plezier krijgen in de fascinerende wereld van de microscopie.