Agenda Zuid

De werkavonden zijn door leden te bezoeken, maar als u geïnteresseerd bent om een keer een bijeenkomst bij te wonen kan dat ! 
E-mail de contactpersoon. Hij of zij kan ook de exacte tijdstip, locatie en het onderwerp bevestigen.
Contactpersoon NGVM-Zuid:  Joost van de Sande  | 📧 joost.snd@gmail.com

De bijeenkomsten worden georganiseerd in het IVN-gebouw D’n Aard te Veldhoven
Aanvang : 19:30 tot 22.00 uur
De onderstaande data staan gepland voor 2024:

De bijeenkomsten zijn de 1ste en de 3de maandag van de maand van
• Jan 15, feb 5 en 19, mrt 4 en 18, apr 15 en 29

mei t/m augustus zomerreces met daarin op 1 juni onze jaarlijkse microscopiedag in Valkenswaard.

• sept 2 en 16, okt 7 en 21, nov 4 en 18, dec 2 en 16

Op de werkavonden wordt water bestudeerd dat door de leden is meegebracht.
Als daar aanleiding toe is kan in overleg een werkavond aan een ander onderwerp worden besteed.
Het komende jaar zal o.a. het werk aan adoptiegebied Gijzenrooi worden afgerond.

Locatie Zuid: Veldhoven
Bijeenkomsten KNNV afd. Eindhoven en NGVM afd. Zuid 
 IVN-gebouw D’n Aard, Ariëspad 5, 5503EZ, Veldhoven