Copyright

Copyright van afbeeldingen op deze site berust bij de fotografen. De foto’s op de website mogen alleen gebruikt worden na overleg en met toestemming van de fotograaf.
Neem contact op met de webmaster als u vragen heeft over het gebruik van een foto.

Disclaimer auteursrecht
De webmaster heeft geprobeerd voor deze web publicatie alle rechthebbenden van de de foto’s te achterhalen. Mocht u desondanks een foto tegenkomen, waarvan u rechthebbende bent en u heeft geen toestemming gegeven voor de publicatie van een foto ervan, neemt u dan contact met de webmaster.

Voor NGVM leden
Het NGVM maakt geregeld foto’s van leden bij bijeenkomsten. Deze foto’s worden nogal eens gepubliceerd op de website en sociale media. Indien u niet wilt dat een foto wordt gepubliceerd dan kunt u dat kenbaar maken bij het bestuur door een bericht te sturen naar secretaris.

Insects and Fruits (1660 1665) by Jan van Kessel.
Original from The Rijksmuseum. Free CC0 image.