Agenda 2023

Werkgroep Micro-hydrobiologie
KNNV afd. Eindhoven en NGVM afd. Zuid
Inl.: Joost van de Sande, tel: 0497-591547, mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Locatie: IVN-gebouw D'n Aard, Ariëspad 5, 5503EZ, Veldhoven

De bijeenkomsten zijn de 1ste en de 3de maandag van de maand van
19.30 uur tot 22.00 uur

16 jan Werkavond
 6 feb Werkavond
20 feb Werkavond
 6 mrt Lezing Vennen in Brabant door Gwendy Haanskorf
20 mrt Werkavond
 3 apr Werkavond
17 apr Werkavond
 3 juni Jaarlijkse microscopiedag in Valkenswaard

>> mei t/m aug Zomerreces <<

 4 sept Werkavond
18 sept Werkavond
 2 okt Werkavond
16 okt Werkavond
 6 nov Werkavond
20 nov Werkavond
 4 dec Werkavond
18 dec Werkavond

Op de werkavonden wordt water bestudeerd dat door de leden is meegebracht.
Als daar aanleiding toe is kan in overleg een werkavond aan een ander onderwerp worden besteed.
Het komende jaar zal o.a. gewerkt worden aan adoptiegebied Gijzenrooi.

P.S.
Eenieder is op een werkavond welkom, vooraf graag even melden (zie inl.).
De werkavonden zijn door leden te bezoeken, maar als u geïnteresseerd bent om een keer een bijeenkomst bij te wonen, mail de secretaris voor het het tijdstip en het onderwerp.