Op zaterdag 6 november 2021 zal Ron Legerstee van de afdeling Noord van het NGVM van 14:00 – 17:00 een lezing houden met als onderwerp Alarmonen, biofilm, quorum sensing en nog zo wat van de eigenaardigheden van microben in relatie tot het gastorganisme..

Deze bijeenkomst vindt plaats in Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden, tel. 058 233 2244.

De parkeermogelijkheden zijn beperkt, maar Parkeergarage Oldehove, Oldehoofsterkerkhof 3, 8911 DM Leeuwarden ligt op loopafstand. 

Zoals de titel al aangeeft, zal Ron zal ons meevoeren in een wereld die een zware wissel trekt op ons voorstellingsvermogen. Er is uiteraard ruim tijd voor het stellen en beantwoorden van vragen en het voeren van korte dialogen.