De werkavonden zijn door leden te bezoeken, maar als u geïnteresseerd bent om een keer een bijeenkomst bij te wonen? E-mail de contactpersoon. Hij of zij kan ook het exacte tijdstip, de locatie en het onderwerp bevestigen.
Contactpersoon NGvM-Noord: Andre Wieringa   |   📧   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agenda 2024

Programma voor afdeling Noord van het NGVM

WIE WAAR WAT

Datum Wie WAAR Onderwerp
      Honingpollenmicroscopie
      Praktisch gebruik van de microscoop
  René van Wezel   Kiezelwierprepratatie
    Pinetum Groningen Botanische objecten: Coupes maken, instructie en oefening
      Voorjaarsbloeien in zoet en/of zout water 
  Ben Geutskens   (Super)Macrofotografie
  Maria van Herk   Blauwalgen
  Frans Nieuwenhout   Verkoold hout van archeologische vuurplaatsen
  Een van de leden   Blad epidermis 'peels' met nagellak
Juni 2024 René van Wezel LeRoy Groningen Leven in de vijver, icm LeRoy Festival Groningen
      Publieksdemonstratie Leeuwarden Natuurmuseum
Najaar 2024 Ben G. / IVN. Koen Reinders?   Paddenstoelmicroscopie
  Jelte Prins   Polarisatiemicroscopie
  Ferry Siemensma   Praktische sessie amoeben
      Creatieve oplossingen voor praktische zaken in de microscopie
      Micrometeorieten zoeken, vinden en determineren
      Bekijken, fotograferen en determineren van haren
  Ben Geutskens   Beerdiertjes, practicum
16-03-2024 André W. en Jan de V. Leeuwarden Het kleuren van chromosomen in worteltopjes van de ui
  André Wieringa   Het extraheren en kleuren van reuzenchromosomen uit de speekselklieren van een fruitvlieg
      Natuurclub Eelde ondersteuning kinderen met microscopen voor waterleven
  Ben Geutskens   Foraminiferen
  Andre W. / Ben G.   Slijmzwammen
  Peter Koomen   Spinnenpreparatie voor microscopie
juni-aug? Ben Geutskens + ??? Lauwersoog Waddentocht, met bemonstering en uitzoeken
September René van Wezel Termunten  Dollard Festival (met publiek): Wadplaatbemonstering (kiezelwieren)
  An Vos   Schimmelculturen op gft afval
      Klokdiertjes uit een afvalwaterunit
  Jan van Ijken   Microfotografie, fotobewerking
      Klokdiertjes uit een afvalwaterzuiveringsunit
  Clemens Mug Groningen Planktonvissen 'slootjesdag' in bezoekerscentrum Reitdiep
  Clemens Mug   Gebruik van 2000+ preparaten van het Harens Lyceum tbv studiedagen
  André W. /René van W.   Bloeduitstrijkjes, kleuringen
  Een van de leden   Onderwerp naar keuze
  Ferry S. / Marien van W. ?   Sieralgen in Drenthe en amoeben in veenplassen (Landelijk?)
  Andre W. en René van W.?   Vragenmiddag; plenaire en idividuele antwoorden op door de leden gestelde vragen.
  André W. en Jan de V.   Samenwerking met IVN Westerkwartier (Ad van Alphen) voor excursie Lettelberterpetten
  Ben Geutskens   De kolom van Winogradski; theorie en ervaringen  (niet middagvullend)
  André Wieringa   Wangslijmvlies bekijken.


Locatie: Leeuwarden (heel vaak, maar ook . . .)
NMF Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
LRG LeRoy wijkhuis Groningen (Lewenborg)
VOS Landgoed Vosbergen, Eelde
WR  Nationaal Park Weerribben-Wieden, Steenwijkerland

Locatie: Natuurmuseum Fryslân
Adres:  Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden, Nederland
Bijeenkomsten in Natuurmuseum Fryslân en in de noordelijke natuur